Rettsområder

Advokatene i Advokatkollegium bistår både privatpersoner, næringsdrivende og andre innen de fleste saksområder, herunder:

 • Bolig- og husleierett
 • Erstatningsrett
 • Familie / arv / skifte
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Forbrukerrett
 • Forretningsjus
 • Forsikringsrett
 • Forvaltningsrett
 • Immaterialrett
 • Inkasso
 • IT
 • Konkurranserett
 • Konkurs, gjeldsforhandling og insolvens
 • Kontrakts- og entrepriserett
 • Panterett, kausjons- og garantirett
 • Plan- og byningsrett
 • Personskadeerstatning
 • Selskapsrett og transaksjoner
 • Sivilprosess og prosedyre
 • Skatte- og avgiftsrett
 • Strafferett
 • Trygde- og sosialrett 
 • Arbeidsrett