Advokat Pål Øivind Tjernshaugen

Epost: pot@advokatkollegium.no

Cand. jur. 1998 fra Universitet i Oslo og Bachelor i revisjon 1993 fra Handelshøyskolen BI. Advokat Tjernshaugen driver alminnelig praksis som dekker de fleste rettsområder for privatklienter, men med hovedvekt på næringsrelatert jus, transaksjoner, kontraktsrett, arbeidsrett og eiendomsrett. Fungerer også som bostyrer ved konkurs og prosederer både sivile saker og straffesaker for domstolene. Styreerfaring. Deltaker i Advokatkollegium (tidligere Advokatfellesskapet Wessel) siden 2007. Tidligere erfaring som dommerfullmektig og som fast advokat i Stray Vyrje & Co Advokatfirma DA og partner i Moltke Advokatfirma DA.